Kære besøgende på gi40hermes.dk

Vi har fusioneret med Svømmeklubben København og skiftet navn til Hovedstadens Svømmeklub.
Vores nye side finder du på www.hsk.dk
(du bliver stillet videre om få sekunder).

Gode svømmehilsner

GI40Hermes

Det er et mål for foreningen at vi skal have tilbud til alle aldersklasser og ambitionsniveauer - både sportsligt og socialt. Når tiden er eller lysten til at deltage på eliteplan ikke længere er til stede, skal der være mulighed for stadig at deltage i foreningslivet.

At det tilsyneladende er lykkedes, kan man se af, at de fleste trænere, ledere og motionister i klubben har en karriere som eliteudøver at se tilbage på.

Referater fra Generalforsamling 2011:

Referat af GI40Hermes Generalforsamling 2011 - København

Referat af GI40Hermes Generalforsamling 2011 - Frederiksberg

GI40Hermes - Damsøbadet - Sønderjyllands Allé 6 - 2000 Frederiksberg - Telefon 38710940 - E-mail info@gi40hermes.dk