Kære besøgende på gi40hermes.dk

Vi har fusioneret med Svømmeklubben København og skiftet navn til Hovedstadens Svømmeklub.
Vores nye side finder du på www.hsk.dk
(du bliver stillet videre om få sekunder).

Gode svømmehilsner

Bestyrelsen i GI40Hermes                                                                                    

GI40Hermes' Bestyrelse er det øverste led i kæden. 

Her sidder repræsentanter fra alle afdelingerne i klubben.

Kontakt til bestyrelsen går via formand Allan Nyhus på bestyrelsen@gi40hermes.dk eller på tlf. 22 19 23 05.

Bestyrelsen består af:

Formand:                                Allan Nyhus

Næstformand:                       Mie Henriksen

Kasserer:                                Alex Broksø

Hermes Byggefond               Bo Hyllested  
og Master afdelingen 

Elite afdelingen:                     Anne-Marie Zink

Synkro afdelingen:                 Sanne Kristensen

Polo afdelingen:                     Ingo Svare

Menigt medlem:                     Nicolai Skovbjerg Arildsen

Elite afdelingen:                     Otto Vinther Christensen

GI40Hermes - Damsøbadet - Sønderjyllands Allé 6 - 2000 Frederiksberg - Telefon 38710940 - E-mail info@gi40hermes.dk