Kære besøgende på gi40hermes.dk

Vi har fusioneret med Svømmeklubben København og skiftet navn til Hovedstadens Svømmeklub.
Vores nye side finder du på www.hsk.dk
(du bliver stillet videre om få sekunder).

Gode svømmehilsner
Nyheder
10-11-2011
Svømmeklubben København og GI40Hermes i fusionsplaner

I sommeren 2010 indledte Svømmeklubben København (SKK) og GI40Hermes samtaler om et samarbejde på talentniveau. Samarbejdet blev dengang ikke til noget, men dialogen fortsatte. Og inden sommerferien 2011 begyndte klubberne at tale om en egentlig fælles fremtid.

Klubberne er veldrevne og velfungerede hver for sig, men i løbet af dette efterår er begge klubbers bestyrelser blevet enige om, at vi er stærkere sammen. Derfor arbejder begge klubbers bestyrelser nu intensivt for en fusion, der skal træde i kraft fra sommeren 2012. En fusion der i givet fald, vil skabe en svømmeklub med godt 4000 medlemmer.

Næste skridt
En fusion skal vedtages af begge klubbers medlemmer. SKK har allerede indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i december 2011, GI40Hermes følger kort herefter.

Denne meddelelse er kun den første ud af en række meddelelser om fusionen. Klubberne vil løbende orientere om status på planerne. Man er desuden meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Allan Nyhus
Formand GI40Hermes
Tlf.: 2219 2305
E-mail: allan@gi40hermes.dk

Marianne Eltong Gade
Formand Svømmeklubben København (SKK)
Tlf.: 4079 3415
E-mail: marianne.eltong.gade@gmail.com

GI40Hermes - Damsøbadet - Sønderjyllands Allé 6 - 2000 Frederiksberg - Telefon 38710940 - E-mail info@gi40hermes.dk